Ofelbar(.se)
https://ofelbar.se / Instagram

En lista på blandade projektPython projekt


Jag har börjat skriva saker i python, det är kul.